Το Πανεπιστήμιο

Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «Gr. Popa» στο Ιάσιο

Βασικές πληροφορίες

H Οδοντιατρική Σχολή δημιουργήθηκε το 1945 σαν τμήμα της Ιατρικής Σχολής

IΑνήκει στο Ιατρικό και Φαρμακευτικό Πανεπιστήμιου «Gr. Popa», ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία (1876), μαζί με τη Γενική Ιατρική Σχολή, τη Φαρμακευτική Σχολή και την Βιοιατρική-μηχανική Σχολή. Λειτουργεί σαν ανεξάρτητο τμήμα από το 1965 με εξαετή προγράμματα φοίτησης.

Στη Σχολή λειτουργούν για τους ξένους φοιτητές δύο τμήματα, ένα αγγλόφωνο και ένα γαλλόφωνο. Η διάρκεια σπουδών είναι 6 χρόνια και οι σπουδές είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Ρουμανίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το πλεονέκτημα – εφ’ όσον επιθυμούν – απόκτησης ειδικότητας στο ίδιο πανεπιστήμιο, επιλέγοντας μία από αυτές που προσφέρει το ίδιο το πανεπιστήμιο.
Tο ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και το κάθε έτος χωρίζεται σε δύο 2 εξάμηνα (το χειμερινό και το εαρινό), με εξετάσεις προόδου στο τέλος κάθε εξαμήνου, Ιανουάριο και Ιούνιο αντίστοιχα.

Τρόπος Εισαγωγής:

Τεστ  στην Αγγλική ή στη Γαλλική γλώσσα.

Εφ’ όσον ο υποψήφιος φοιτητής είναι κάτοχος του πτυχίου Β2 δεν είναι απαραίτητο το τεστ εισαγωγής.

 • Δίδακτρα: 5.000 € ετησίως.
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου.
 • Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης: 400 €/ μήνα (τροφεία, ενοικίαση διαμερίσματος, λοιπά).

 Μεταγραφές

Μεταγραφές  γίνονται  από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του  εξωτερικού . Ο υποψήφιος καταθέτει το φάκελο με τα μαθήματα που έχει διδαχτεί και σύμφωνα με τις διδακτικές μονάδες (ECTS) που έχει συμπληρώσει κατατάσσεται ανάλογα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες των μεταγραφών από άλλα πανεπιστήμια ή σχολές, με στόχο να μη χάσει ο φοιτητής τη χρονιά του. Προσοχή, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) αναγνωρίζει τις μετεγγραφές εφόσον ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στο τελευταίο Πανεπιστήμιο που θα αποκτηθεί το πτυχίο είναι τουλάχιστον τα μισά έτη φοίτησης.

Αναγνώριση τίτλων σπουδών /πτυχίων .

Οι πτυχιούχοι άλλων παρεμφερών σχολών μπορούν να μεταγραφούν στην Οδοντιατρική Σχολή του Ιασίου, αφού προσκομίσουν το υπάρχων πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία (μαζί με τις διδακτικές μονάδες ECTS) καθώς και το σχετικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων που διδάχθηκαν.

Πληροφορίες  λειτουργίας της Σχολής  – Τρόποι διδασκαλίας – Καινοτομίες  – Μεταπτυχικές σπουδές.

Η Οδοντιατρική Σχολή στεγάζεται σε ένα καινούριο κτίριο (Μάιος 2007), δέκα λεπτά από το κέντρο της πόλης του Ιασίου. Το κτίριο προσφέρει την απαραίτητη υποδομή  μιας ανταγωνιστικής εκπαίδευσης, στα υψηλότερα πρότυπα και κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές . Κύριος στόχος  της Σχολής είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές  την προσέγγιση μιας ολοκληρωμένης  θεραπευτικής γνώσης, συσχετίζοντας  την με την προσομοίωση και τις  κλινικές απόψεις, σύμφωνα με τα λοιπά Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο εξοπλισμός της σχολής (εργαστήρια, υλικά, κλινικές, βιβλιοθήκη) είναι ο πιο σύγχρονος στον τομέα της Οδοντιατρικής Επιστήμης και αγοράς. Mεγάλο πλεονέκτημα της σχολής είναι η καθημερινή εξάσκηση των φοιτητών σε πραγματικούς ασθενείς και όχι σε ομοιώματα, καθώς η οδοντιατρική είναι η επιστήμη που κατέχεται μέσω της συνεχούς εξάσκησης: έτσι οι φοιτητές αποκτούν την απαραίτητη εμπειρία-σημαντικότατο εφόδιο-για την επιτυχημένη εξάσκηση του επαγγέλματος τους.

Πλεονεκτήματα/Καινοτομίες της Οδοντιατρικής Σχολής του Ιασίου της Ρουμανίας:

 • Η Σχολή έχει το δικό της ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Ολοκληρωμένο, σωστά διαβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών, διαμορφωμένο με γνώμονα τις ανάγκες των φοιτητών.. Η διδασκαλία γίνεται σε μικρές ομάδες φοιτητών, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη εκπαίδευση και εποπτεία του κάθε φοιτητή
 • Νέοι μέθοδοι διδασκαλίας που δίνουν έμφαση στην απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη –πρόοδος  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων χωρίς άγχος
 • Οι  φοιτητές εποπτεύονται όλη τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης τους και  το επίπεδο των γνώσεων τους  αξιολογείται  από τις τελικές εξετάσεις. Ένα εκπαιδευτικό  σχέδιο,  που  βασίζεται σε μια εντελώς πρωτότυπη ιδέα , αποτελεί το πρώτο μοντέλο   στην εκπαιδευτική βάση της Ρουμανίας, που πέτυχε, σύμφωνα με  τα πρότυπα  των ευρωπαϊκών  απαιτήσεων
 • Το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο  της  Οδοντιατρικής  Σχολής, διαθέτει τον πιο σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό, που εγγυάται την επίτευξη  υψηλής ποιότητας αποκαταστάσεων με τα πιο σύγχρονα υλικά
 • Ο χώρος έχει σχεδιαστεί με διαμερίσματα και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε  η πρακτική  εξάσκηση  να γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, ενθαρρύνοντας την πρακτική ολοκληρωμένου χαρακτήρα (κλινική, τεχνολογική, διδακτική και  έρευνα), με τη μόνιμη παρουσία οδοντιατρικού  τριδύμου:
  γιατρός / νοσοκόμα / τεχνικός
 • Η Σχολή δίνει ευκαιρίες για μελέτη, έρευνα και πρακτική σε όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά μαθήματα- είναι ένας φορέας για μια ζωντανή ακαδημαϊκή δραστηριότητα και πρωτοπορία
 • Καλά εξοπλισμένες κλινικές που καλύπτουν όλο το φάσμα των  υπηρεσιών και
  οδοντιατρικές επεμβάσεις σε υψηλό επίπεδο απόδοσης 

Comments are closed.